Provincie alsnog akkoord met aanvraag Unesco-erkenning Kempen-Broek

Foto door Lander Loeckx

De provincie Limburg wil alsnog de officiële aanvraag voor het Unesco Biosfeergebied Kempen~Broek ondertekenen. Eerder waren er vragen gerezen over het draagvlak onder bepaalde betrokken partijen, met name de agrarische organisaties LLTB en de Belgische Boerenbond. Gedeputeerde Léon Faassen van de provincie Limburg wilde daarom de aanvraag in eerste instantie niet ondertekenen.

Consequenties

In een ambtelijk gesprek hebben beide organisaties hun aarzeling over de Unesco-status besproken. Ze erkennen de kansen die deze status biedt voor ondernemers, maar hebben zorgen over mogelijke planologische of juridische consequenties. Het college van Gedeputeerde Staten benadrukt echter dat deze zorgen zijn uitgesloten in de samenwerkingsovereenkomst en het Masterplan, waardoor er op dit moment geen risico’s voor de landbouw in het gebied worden verwacht.

Het college van de provincie Limburg hecht veel belang aan constructieve samenwerking en wil gezamenlijk met alle betrokkenen werken aan de ambities voor het gebied, zoals vastgelegd in het Masterplan 2024-2027. Ondanks eerdere aarzelingen van bepaalde partijen, waaronder de LLTB en de Boerenbond, hebben lokale bestuurders het belang van de Unesco-status benadrukt.

Het besluit om de officiële aanvraag alsnog te ondertekenen en in te dienen, is genomen vanwege het belang dat alle betrokken partijen hechten aan de missie en doelstellingen van het Masterplan, de betrokkenheid van agrarische organisaties binnen de partnergroep van het Kempen~Broek, en de geruststelling omtrent mogelijke consequenties.

Ecologisch, toeristisch én agrarisch vlak

Het college van Gedeputeerde Staten benadrukt dat zij, mochten er in de toekomst veranderingen optreden die de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst in gevaar brengen, zich zullen beraden over hun betrokkenheid. Op dit moment zijn alle samenwerkingspartners echter verheugd dat ze gezamenlijk werken aan de uitvoering van het operationeel programma en de samenwerkingsovereenkomst op ecologisch, toeristisch én agrarisch vlak.

Lees de brief (PDF): https://wdg.li/gw9se3a