Donderdagavond is er in het stadhuis vergaderd over de herinrichting van de Hegstraat (straat achter de McDonald’s). Deze straat kan wel een opknapbeurt gebruiken en de raadsleden die zitting hadden in de commissie Ruimte en Economie stemden in het het voorstel.

De belangrijkste wijzigingen van het plan zijn als volgt:
– De rode stenen en lijngoot in het eerste gedeelte van de Hegstraat komende vanuit het winkelgebied worden doorgezet richting het garagedek bij C’wartier.
– De bestaande parkeerplaats op het plein wordt heringericht als een groenvak, dus de parkeerplaatsen verdwijnen.
– Rondom de bestaande fietsenstalling wordt een dubbele haag aangebracht welke voor en achter het bestaande hekwerk worden aangeplant.
– De bestaande groenvakken aan de oostzijde van het terrein, ter plaatse van de ondergrondse containers worden opgewaardeerd.
– Ter plaatse van de gevels van de appartementen aan de westzijde van het plein worden leibomen geplant om zo een groenere uitstraling te creëren.
– Het bestaande voetpad tussen de groenstrook met de ondergrondse containers en de bestaande bebouwing van Berntsen Woninginrichting wordt heringericht als een groenvak.
– In de fietsenstalling worden een veertiental bomen geplant welke zorgen voor een groen dak boven de stalling.

Daarnaast zullen we de unit van de beheerder van de fietsenstalling een passende uitstraling geven door de unit een kleur te geven, zodat deze beter ingepast is in de omgeving. De ‘lus’ voor kerende vrachtwagens en auto’s blijft bestaan.

Tijdens de eerste volgende raadsvergadering moet het voorstel wel nog door de gehele gemeenteraad worden geaccordeerd. Daarna kan de schop in de grond. De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien voor het voorjaar van 2019. De kosten zijn geraamd op € 158.200,-.