Sinds 2015 bestond er een intentieovereenkomst tussen het China Center Amsterdam en de gemeente Weert voor de realisatie van een China Hotel in Weert. Deze intentieovereenkomst liep af op 31 december 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen vervolgovereenkomst te sluiten.

China Center Amsterdam

In november 2015 heeft de gemeente Weert met China Center Amsterdam BV een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een China Center Hotel met bijbehorende voorzieningen. Het was de bedoeling dat aansluitend aan die overeenkomst een vervolgovereenkomst zou worden gesloten.

De uitwerking van het ontwerp kende onvoldoende voortgang. Daarnaast zijn er onvoldoende werkzaamheden verricht om te komen tot een concept-bestemmingsplan met benodigde onderzoeken en onderbouwingen betreffende de hotelbestemming en casinofunctie. Uiterlijk 31 december 2018 zou een passend bestemmingsplan gereed en definitief moeten zijn. Het college constateerde dat dit niet haalbaar is gebleken. Daarmee is de intentieovereenkomst per 31 december 2018 geëindigd.

Beëindiging initiatief, maar kansen voor de toekomst

Wethouder Van Eijk: “Ik vind het jammer dat de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Gelet op onder meer het ontbreken van voldoende voortgang in het project, heeft het college besloten de samenwerking te beëindigen. De Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg/ Zuid-Willemsvaart) vraagt om een goede invulling en afstemming met de directe omgeving. Toekomstige initiatieven worden hier op beoordeeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze mooie locatie in Weert een passende invulling krijgt.