Sinds 2015 bestond er een intentieovereenkomst tussen het China Center Amsterdam en de gemeente Weert voor de realisatie van een China Hotel in Weert. Deze intentieovereenkomst liep af op 31 december 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen vervolgovereenkomst te sluiten.

China Center Amsterdam

In november 2015 heeft de gemeente Weert met China Center Amsterdam BV een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een China Center Hotel met bijbehorende voorzieningen. Het was de bedoeling dat aansluitend aan die overeenkomst een vervolgovereenkomst zou worden gesloten.

De uitwerking van het ontwerp kende onvoldoende voortgang. Daarnaast zijn er onvoldoende werkzaamheden verricht om te komen tot een concept-bestemmingsplan met benodigde onderzoeken en onderbouwingen betreffende de hotelbestemming en casinofunctie. Uiterlijk 31 december 2018 zou een passend bestemmingsplan gereed en definitief moeten zijn. Het college constateerde dat dit niet haalbaar is gebleken. Daarmee is de intentieovereenkomst per 31 december 2018 geëindigd.

Beëindiging initiatief, maar kansen voor de toekomst

Wethouder Van Eijk: “Ik vind het jammer dat de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Gelet op onder meer het ontbreken van voldoende voortgang in het project, heeft het college besloten de samenwerking te beëindigen. De Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg/ Zuid-Willemsvaart) vraagt om een goede invulling en afstemming met de directe omgeving. Toekomstige initiatieven worden hier op beoordeeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze mooie locatie in Weert een passende invulling krijgt.

15 REACTIES

 1. Blijkt dat Weert toch niet zo aantrekkelijk is voor bedrijven. Tot op heden gebeurt er niet veel in Weert. Geen China hotel, geen alibaba, geen a2 van der Valk hotel, nog geen bouwactiviteiten van Geulen.
  Vraag me af of er wel initiatieven waren. Raar dat elk initiatief niet doorgaat. Slechte zaak. Of zitten er binnen de gemeente Weert ambtenaren niks te doen of missen ze kennis om partijen binnen te halen.
  Succes met de nog openstaande initiatieven.

 2. De onderbuik gevoelens van velen zijn toch uitgekomen.
  Chinezen houden niet van dwingen, moeten, wetten en regels.
  Trouwens, het is al maanden geleden dat ik op de Ringbaan-Noord ben geweest, zijn ze het pand Heylen al aan het bouwen, of het hotel wat daar moet komen (nog meer onderbuik gevoelens)?

 3. Het lijkt de Henny Huisman show wel met al die initiatieven van de Gemeente Weert. Surprise Surprise… helaas is het voor velen wederom geen verrassing dat dit wederom niet binnen gehaald is ondanks de vele snoepreisjes van al onze gemeentelijke ambtenaren (op kosten van de Weerter belastingbetaler) naar China.

 4. Nou gelukking is Dutchwheels vanaf 2019 in Weert gevestigd.

  Een Reuzenrad opgesteld bij de Stadsbrug zou een goed alternatief zijn.

 5. Ach ja, leuke snoepreisjes gehad. Als ze dit zonder politiek sausje van gemeenschapsgeld doen, hoe noemen ze het dan? vaak intentieverklaringen maar meestal niets concreet.

 6. Het fijne weet ik er niet van. Ik hoop op een ontwerp, ongeacht de hoogte, dat bij de mensen de wenkbrauwen doet fronsen. Een gebouw wat Weert trots maakt. Een gebouw dat laat zien dat Weert een stad is. En als het woningen betreft dat iedereen het zou kunnen betalen. Maar ik vrees dat zoiets niet mogelijk is.

 7. Wel een beetje merkwaardige verklaring: onvoldoende voortgang en door de gemeente onvoldoende werkzaamheden verricht aan het bestemmingsplan. Dat laatste zal niemand verrassen

 8. Wethouder Van Eijk: “Ik vind het jammer dat de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken.”

  Waarom zegt wethouder Van Eijk niet: “Ik vind het jammer dat wij (ik en mijn collega raadsleden) er niet in geslaagd zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken.” ?

  Volgens mij moet een wethouder ook toezien op de werkzaamheden van de raadsleden?
  En volgens mij was het ook van ‘groot’ belang om dit China hotel binnen te halen.. Zo liet men het namelijk wel allemaal doen overkomen.

 9. Andersom ; de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en geeft opdrachten en kaders aan het college van B&W.
  De raad moet toezien op het uitvoerende werk van wethouders.
  De Chinese initiatiefnemers zijn/waren aan zet maar wanneer die onvoldoende voortgang boeken in de plannen dan moet de wethouder ingrijpen om de ontwikkeling op die plek niet te frustreren.
  Ik vind dat ze dat uitstekend gedaan heeft.
  Nu is het wachten op de volgende initiatiefnemer die deze plek wil ontwikkelen, bij voorkeur (mijn mening) woningbouw.

Comments are closed.