Nederweert / Leudal – Ondermijning is een actualiteit waar gemeenten niet omheen kunnen. Steeds vaker zien we dat de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Dat noemen we ondermijning. Leudal en Nederweert maken samen een vuist tegen deze ondermijnende criminaliteit. De focus hierbij ligt op het buitengebied.

Toename criminaliteit in buitengebieden

Cijfers wijzen uit dat in 2018 meer hennepkwekerijen en drugsdumpingen in het buitengebied zijn aangetroffen dan in voorgaande jaren. Dat is niet alleen in onze regio zo, ook landelijke cijfers duiden op een toename van criminele activiteiten, met name gericht op soft- en harddrugs, in buitengebieden.

Ondermijningsbudget

Aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit is door het college en raad van beide gemeenten prioriteit gegeven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het najaar van 2018 een landelijk ondermijningsbudget van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van ondermijning. Het Ministerie heeft de door de gemeenten Leudal en Nederweert ingediende plannen goedgekeurd.

Gezamenlijk uitvoeringsplan

Omdat de doelstellingen en activiteiten van beide gemeenten overeenkomen, is besloten hierin de samenwerking op te zoeken en krachten te bundelen. Gezamenlijk is een uitvoeringsplan ondermijning “Aanpak buitengebied Leudal-Nederweert 2019-2021” opgesteld. Voor dit gezamenlijk project is door het Ministerie een jaarlijks budget van € 217.000,- beschikbaar gesteld voor beide gemeenten. Het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar en start op 1 april 2019.

We hebben elkaar nodig

De gemeenten Leudal en Nederweert gaan vormen van criminaliteit in het buitengebied structureel en blijvend aanpakken. De essentie van de aanpak is het besef en de noodzaak dat we samen moeten optreden als één overheid. Gemeenten, de politie, douane, belastingdienst, het RIEC en het OM werken nauw samen. De aanpak heeft zowel een repressieve als preventieve focus.

Burgemeester Verhoeven van Leudal zegt daarover: “Ondermijning ga je pas zien als je het door hebt. Er zijn zoveel aspecten die te maken hebben met ondermijning. Ook hier stoppen we onze energie in. Mensen bewust maken van signalen, om zo ondermijning tegen te gaan. Als mensen zich hier bewust van worden kunnen ze een anonieme melding maken, bijvoorbeeld via 0800-7000, het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. Hiermee helpen ze ons om op het spoor van ondermijning te komen, zonder dat er een verband gelegd kan worden tussen de melder en de betrokkenen bij ondermijnende activiteiten. Ook hier willen we mensen echt op wijzen. We hebben elkaar nodig in de strijd tegen ondermijning.”

Geen ruimte voor criminaliteit

Misstanden en casussen worden op daadkrachtige wijze aangepakt. Daarnaast investeren we in het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat, waar voor criminaliteit geen ruimte meer is. Een ander actiepunt is het inventariseren en zo nodig aanpassen van de plaatselijke regelgeving waardoor een nog effectievere aanpak mogelijk wordt. Ook vergroten we het zicht op activiteiten in het buitengebied door inventarisatie en integrale controles. Belangrijk hierbij is het doorbreken van de anonimiteit. Burgemeester Evers van Nederweert: “Met onze gezamenlijke inzet pakken we ondermijning effectiever aan. We doen er alles aan om het voor criminelen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Criminaliteit is voor ons onacceptabel!”

Communicatiecampagne

Beide gemeenten starten met een communicatiecampagne. Ze leggen daarin uit hoe je ondermijnende criminaliteit herkent en hoe je signalen kunt melden. Evers zegt over deze aanpak: “We zetten gezamenlijk in. De gemeentelijke campagnes geven aanvullend ruimte aan lokale uitingen. Zo is er een animatiefilm gemaakt om meer bewustwording te creëren, op onze gemeentelijke site staat een online meldpunt om ook anoniem signalen te kunnen doorgeven en we verspreiden huis aan huis een folder en meldkaart.”

Een veilig en maatschappelijk integer buitengebied in waar het plezierig leven, wonen en werken is: dat is de focus van Nederweert en Leudal!

11 REACTIES

 1. Kom naar Weert crimineel, geen Damocles beleid ten uitvoer hier. opslag chemisch afval wordt hier jaren toegestaan voordat we handhaven, u heeft dus alle tijd om uw investering met winst terug te verdienen. Opsporing is hier minimaal, kom, u is welkom. U mag als we per ongeluk uw lab of kwekerij vinden gewoon blijven wonen, aan het Damocles beleid hebben we in Weert maling, uw vastgoed is veilig.

 2. Iedere keer dat ik zoiets lees hoop ik dat er nu werkelijk iets aan gedaan kan worden. Lokaliseren, gezamenlijke aanpak, repressief, preventief enz. enz..
  Maar zolang het allemaal een lucratieve business blijft waar de pakkans niet erg groot is, de crimineel met intimiderend gedrag een angstcultuur in stand houdt en de bestraffing niets voorstelt is het toch vechten tegen de bierkaai en niet te vergeten zeer frustrerend werken voor onze politiemensen.

 3. Zolang wij, de burger, stemmen op partijen die het politie apparaat uithollen zal het steeds erger worden. Maar ook het feit dat alleen Weert geen Damocles beleid hanteert telt mee. Maar ook de talloze slikkers van die zooi veroorzaken dit. Maar gelukkig gaat het meeste naar het buitenland, want veel van die slikkers komen uiteindelijk psychisch zo in de knoop dat ze een beroep moeten doen op de ggz. Uitschakelen van je gaba regelcentrum blijft echt niet zonder gevolgen.

 4. Dat wat men schijnbaar niet kan wegnemen, kan men enkel proberen te controleren.

  Ik denk dat het maken van een animatiefilm hierin een sleutelrol gaat spelen.

 5. Veiligheid wegbezuinigen? Dat je bang bent aangelegd is iets persoonlijks…

  En snap je zelf wel wat “een 100% ander overheidsbeleid” inhoudt? Dat wil zeggen dat álles op de schop gaat.

  Nuanceren is gewoon gratis.

 6. Beste Willeke, het ware beter als je commentaar zou geven op het gebeurde anders dan commentaar geven op mijn gefundeerde mening. Als (helaas) ervaringsdeskundige op falend overheidshandhaven specifiek gericht op milieudelicten weet ik exact waarover ik spreek. Jij kennelijk niet.

 7. Veiligheid, controle en handhaving zijn wegbezuinigd door Rutte c.s.. De oplossing ligt voor de hand maar eist wel een 100% ander overheidsbeleid.Wie dus niet horen wil moet maar betalen!

 8. Is niet erg, maar zorg er even voor dat je zelf begrijpt wat je schrijft. 😉

  “De slechterikken winnen terrein in ons land.”

  Ja zo praat een deskundige inderdaad…

Comments are closed.