Landschapspark Weert-West bijna klaar

De afgelopen tijd is er hard gewerkt in de omgeving van de IJzerenmanweg en Voorhoeveweg. De wegen zijn vernieuwd, er zijn wandel- en ruiterpaden gerealiseerd en er is veel extra groen aangeplant. Er zijn nog een aantal openstaande (onderhouds)werkzaamheden. Deze worden binnenkort opgepakt.

Wat is er al gerealiseerd?

In de afgelopen periode zijn de asfaltwegen vernieuwd en zijn er verkeersdrempels aangelegd. Daarnaast zijn, doormiddel van hagen afgescheiden, ruiterpaden en wandelpaden gerealiseerd. Deze wandelpaden leiden naar twee rust- en speelplekken.

Wethouder Wendy van Eijk; ‘Het gebied heeft een frisse, nieuwe uitstraling gekregen, mede door het aangeplante groen. Het nodigt nu uit om te recreëren en is voor alle verkeersdeelnemers veiliger geworden. Het landschapspark Weert-West vormt een belangrijke schakel tussen het stedelijk gebied en het recreatie- en natuurgebied Kempen~Broek – IJzeren Man, met in het hart het mooie Park De Lichtenberg’.

Wat moet er nog gebeuren

In het najaar wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden van het groen aan de Voorhoeveweg en op de hoek Kazernelaan/Nelissenhofweg. Dan wordt ook de in de bomen aanwezige klimop weggehaald. Dit wordt gedaan door de klimop aan de stam te verwijderen. De in de boom overgebleven klimop sterft daarna af. Dit bevordert de openheid van het gebied.

Daarnaast wordt onderbeplanting verwijderd zodat er een divers bosplantsoen ontstaat. De bestaande openbare verlichting op de Voorhoeveweg en de IJzerenmanweg wordt vervangen en uitgebreid. Als laatste wordt er nog een vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht op de weg vanaf de IJzerenmanweg naar de Boostenzalen en de Nelissenhofweg.