VVD: voordeel afschaffen liggeld haven

Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen in de Weerter Passantenhaven heeft de gemeenteraad van Weert vorig jaar – mede op initiatief van de Weerter VVD – besloten de passantenhaven dit jaar vrij te stellen van liggeld.

VVD-raadslid Lars Lambers heeft in de maanden: juli, augustus en september vrijwel dagelijks de passantenhaven bezocht om de bootbezitters een enquête te laten invullen. Hij heeft hiermee in beeld kunnen brengen hoe de passantenhaven aantrekkelijker kan worden gemaakt.

De enquête is de afgelopen maanden door 100 passanten ingevuld. Lambers: “Geconcludeerd kan worden dat het vrijstellen van liggeld een succes is geweest. De haven heeft gedurende de zomermaanden een mooie bezetting gehad. Dit heeft gezorgd voor een mooiere entree via de stadsbrug en meer bezoekers voor de binnenstad. Dit is goed voor de winkeliers want de passanten consumeren in Weert. Zo is te zien in de enquête dat veel mensen gaan uit eten in Weert.”

De woorden van Lambers worden ondersteund door René Jeurgens, eigenaar van de horecazaken Denver en Barco op het Bassin: “Door afschaffing van het liggeld in de passantenhaven hebben wij afgelopen zomer veel meer gasten gekregen. Daarnaast is het aanzicht van Weert natuurlijk veel beter wanneer er boten in de haven liggen. Gastvrij ontvangen van boten is echt van belang. Het wereldje van de plezierboten is niet heel groot en ervaringen spreken zich snel rond.”

Lambers concludeert dat het een geslaagd experiment was om het liggeld af te schaffen. De VVD gaat er daarom tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting op aandringen dat het experiment wordt voortgezet. Ook de verdere suggesties van de Passanten over de verbetering van de haven worden doorgegeven aan het college.