Twaalf woningen aan Kapelheuvelstraat in Swartbroek

De gemeenteraad heeft op 23 september ingestemd met de bouw van twaalf woningen aan de
Kapelheuvelstraat in Swartbroek.

Het planvoornemen voorziet in hoofdzakelijk starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Uit het woningbehoefteonderzoek is er behoefte aan woningen voor jongeren onder de dertig jaar en aan levensloopbestendige woningen.

De dorpsraad heeft eerder al aangegeven dat woningbouw belangrijk is voor de leefbaarheid in het dorp. “De leefbaarheid van het dorp staat onder druk. Met kleinschalige nieuwbouw kunnen jongeren en ouderen in het dorp blijven wonen. Wij zien dat als onderdeel van het groter geheel”, aldus Eric Prast van de dorpsraad.

Over het vergroten van de leefbaarheid zijn alle partijen het eens. Niet over de gekozen locatie en hoogte van de woningen. Volgens drie omwonenden heeft de bouw van de woningen grote gevolgen voor het woongenot. “Vanwege het landelijke karakter is onder andere gekozen voor boerderijwoningen met een nokhoogte van acht meter. Dat is fors en zorgt voor inkijk bij de bestaande en nieuwe woningen. Wij pleitten voor het verplaatsen van de woningen.”

Wethouder Wendy van Eijk geeft aan dat er zeer zorgvuldig naar het plan is gekeken. “We moeten het doen met deze ruimte. Bij de inrichting van het gebied willen we graag de omwonenden betrekken. Maar verschuiven van de woningen en het aanpassen van de nokhoogte gaat niet meer gebeuren.” Op Fractie Duijsters na stemde gehele gemeenteraad voor de woningbouw.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst