Toestemming voor uitbreiding terrassen in Weert wordt voortgezet

Archieffoto WdG - Terrassen - Fotograaf: Theo Van de Winkel

De gemeente Weert heeft besloten de toestemming voor tijdelijke terrasuitbreidingen in 2023 voort te zetten. Daarnaast krijgen ondernemers de mogelijkheid om vanaf 2024 een vergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen.

Opdracht van de gemeenteraad

Naar aanleiding van een motie tijdens de vergadering van 10 november 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om ondernemers ook in 2023 de gelegenheid te bieden hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Vanaf 2024 zal deze mogelijkheid permanent worden en worden ondernemers ondersteund bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Onderzoek en resultaten

In de periode van 2020/2021 hebben 43 horeca-ondernemers een verzoek ingediend voor tijdelijke terrasuitbreiding, waarvoor zij toestemming hebben gekregen. Helaas zijn negen van deze gelegenheden inmiddels gesloten. Daarnaast hebben negen ondernemers een vergunning voor onbepaalde tijd ontvangen op basis van hun aanvraag.

Aanvraagmogelijkheid voor permanente vergunning

Voor 2024 blijven er 10 horeca-inrichtingen over die in aanmerking komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd voor hun terrasuitbreiding. Deze ondernemers zullen in het najaar van 2023 benaderd worden om de aanvraagprocedure op te starten.

Voortzetting tijdelijke uitbreidingen

De gemeente Weert heeft de betreffende horeca-ondernemers op 16 maart 2023 schriftelijk geïnformeerd dat de toestemming voor tijdelijke terrasuitbreidingen ook voor dit jaar (2023) geldig blijft. Daarnaast is aangegeven dat er voor 2023 geen precariobelasting wordt geheven voor deze uitbreidingen.

Vervolgstappen

In het najaar van 2023 zullen de betreffende ondernemers benaderd worden om een aanvraag in te dienen voor een vergunning voor onbepaalde tijd. Deze aanvragen zullen zorgvuldig beoordeeld worden en indien mogelijk worden vergund.

De gemeente Weert streeft ernaar de belangen van ondernemers, bewoners en bezoekers in evenwicht te houden, waarbij voldoende ruimte voor publiek en een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten gegarandeerd worden.