Straten op Moesel worden toch breder

Op de inloopbijeenkomst in buurthuis Moesel van afgelopen donderdag 5 oktober is duidelijk geworden dat diverse straten op Moesel alsnog worden verbreed van 5,00 naar 5,40 meter.

Vragen aan college van B&W

Eerder dit jaar stelde de partij DUS Weert al vragen aan het college van B&W over de herinrichting in de wijk. Dit naar aanleiding van de definitieve ontwerpen die op 19 april van dit jaar werden gepresenteerd aan omwonenden. Daarin bleek de rijbaanbreedte voor de meeste straten in het plangebied te zijn veranderd van 5,50 meter naar 5,00 meter. Een versmalling die bij omwonenden zorgen opriep: “De weg wordt 5,00 meter breed, is dit niet te smal vanwege de doorgang voor hulp- en vuilophaaldiensten en de mogelijkheden tot tweezijdig parkeren aan de weg?”

De partij wilde graag weten wat de beoogde effecten zijn van het smaller maken van de rijbaan, of het college vasthoudt aan de huidige plannen wanneer in de uitvoeringsfase al blijkt dat de gekozen maatvoering van de rijbaan in een of meerdere straten voor problemen gaat zorgen en welke maatregelen men zal nemen indien blijkt dat de doorstroming in de straten wordt belemmerd, er verkeersonveilige situaties ontstaan of er zich parkeerproblemen gaan voordoen als gevolg van de gekozen weginrichting.

Toch verbreding

Op de inloopbijeenkomst van afgelopen donderdag werd duidelijk dat het college dus niet vasthoudt aan de bestaande plannen wanneer in de uitvoering blijkt dat de gekozen maatvoering van de rijbaan voor problemen zal zorgen. Dat is te lezen in een bericht van de partij DUS Weert via Instagram.

De gemeente geeft in een reactie aan dat in de praktijk soms blijkt dat het vooraf geplande werk ook op een andere manier ingevuld kan worden. In dit geval heeft de praktijk nieuwe inzichten opgeleverd en is op basis daarvan waar mogelijk de situatie aangepast.

Op dit moment wordt per straat gekeken wat de mogelijkheden zijn. Daar waar het wenselijk én mogelijk is, wordt de weg dus toch verbreed van 5,00 naar 5,40 meter.