† Overlijdensbericht: Anny Leenen-Giesen

’t És klaor, ’t és gedaon
ich gaon nao oeës pap.

Anny Leenen – Giesen

* Weert, 26 februari 1937 – † Weert, 17 november 2023

Echtgenote van

Ton Leenen †

Mam, schoonmoeder en oma van
Carla en Martin
Jelle, Jannes

Miriam en Wim

Frank en Bettina
Jens, Saskia

Corr.adres:
Jan van der Croonstraat 4,
6001 AH Weert

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Voor vragen omtrent de uitvaart van Mevrouw Leenen-Giesen,
Uitvaartverzorging van Gansewinkel,
tel. 0495-543815