Onderzoek naar besluitvorming vestiging logistieke bedrijven

Politiek 1 reactie 3 min. leestijd

De gemeenteraad van Weert heeft de Rekenkamer opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de vestiging van grootschalige logistieke bedrijven aan de Kanaalzone II in Weert. De focus van het onderzoek ligt op drie hoofdvragen: de beleidskaders van de gemeenteraad, de planontwikkeling en besluitvorming omtrent de warehouses, en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

Kanaalzone II heeft een rijke geschiedenis als bedrijventerrein, met onder andere een voormalige fabriek van Philips Lighting aan de Industriekade. Deze fabriek is gesloopt en de percelen zijn verkocht aan het bedrijf EvolutionRE. EvolutionRE kreeg in december 2023 een omgevingsvergunning voor de bouw van twee grote warehouses, wat leidde tot vragen binnen de gemeenteraad over de geschiktheid van deze ontwikkeling binnen de bestaande beleidskaders, zoals vastgelegd in de ‘Structuurvisie Weert 2025’ en het bestemmingsplan van 2013.

Hoe is de aanvraag behandeld?

De vergunningsverlening heeft niet alleen vragen opgeroepen bij de gemeenteraad, maar ook bezorgdheid veroorzaakt onder omwonenden. Deze zorgen richten zich met name op de verwachte toename van verkeer en de mogelijke impact daarvan op de leefomgeving. De gemeenteraad wil daarom dat de Rekenkamer onderzoekt hoe de aanvraag van EvolutionRE is behandeld door de gemeente en welke lessen getrokken kunnen worden om toekomstige grootschalige ontwikkelingen beter te begeleiden.

Onderdelen van onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit een feitenrelaas, verdiepend onderzoek naar belangrijke momenten in het proces, en een analyse van de ontwikkeling om conclusies te trekken. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op naspeurbare documenten en meningen van betrokkenen, met als doel om een onafhankelijk en positief eindresultaat te bereiken. Hierbij wordt een breed scala aan partijen betrokken, waaronder de gemeente, initiatiefnemers zoals Lister Buildings en EvolutionRE, bovenlokale overheden en de maatschappij.

Planning

Het onderzoek gaat snel van start, met een startgesprek gepland op vrijdag 21 juni 2024. Het uiteindelijke rapport zal, afhankelijk van de voortgang, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden opgeleverd. De gemeenteraad hoopt met deze grondige analyse verbeteringen te realiseren in het proces van planontwikkeling en besluitvorming voor toekomstige projecten.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie