De fractievoorzitters van de Weerter politieke partijen hebben te kennen gegeven dat de huidige inrichting en opstelling van de raadzaal een aantal beperkingen kent. De gemeente gaat daarom een aantal aanpassingen doorvoeren. Zo wordt het meubilair verplaatst en komt er een tribune.

Sinds de ingebruikname van het nieuwe stadhuis beklagen bezoekers van raadsvergaderingen dat het zicht wordt belemmerd. Zo zit de voorzitter met zijn rug naar een deel van het publiek, kijkt het publiek tegen de rugleuningen aan van de stoelen van raadsleden, heeft een deel van de raadsleden geen zicht op de videowand en is de ambtelijke ondersteuning te ver gepositioneerd van het college.

Na overleg met de fractievoorzitters is nader onderzocht hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Door het raadsmeubel anders te positioneren, het plaatsen van een tribune voor het publiek en het plaatsen van een extra tv scherm ontstaat een situatie die voor alle partijen acceptabel is. In de uitvoering wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering, waarbij in eerste instantie het raadsmeubel anders wordt gepositioneerd. De tribune en tv scherm volgen later.

Werkzaamheden

Voor het realiseren van de oplossing worden tijdens de eerste fase de meubels verplaatst, datapunten in de muur gerealiseerd, bekabeling aangepast en de vloerbedekking schoongemaakt. Ook zal het snoerloos discussiesysteem opnieuw worden ingeregeld evenals de het cameravolgsysteem zodat de mensen thuis ook goed kunnen meekijken. De kosten hiervoor worden geraamd op €11.000,-. Tijdens fase twee zal er een publieke tribune en een extra tv-scherm worden geplaatst. Deze kosten worden geraamd op €18.000,-.