Artist's impression via gemeente Weert

Donderdag vond in Weert een extra vergadering plaats van de commissie Ruimte & Economie. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor het nog aan te leggen windmolenpark centraal.

De raadsleden stemden unaniem in met het nieuwe bestemmingsplan om drie windmolens te realiseren. Deze windturbines zijn gepland in het gebied tussen de A2, de Galgenbergweg en de spoorlijn Roermond-Weert.

Vliegverkeer

Enige punt van aandacht was de hoogte van de windmolens. Deze worden 200 meter hoog. Dit zou effect kunnen hebben op het militair vliegverkeer van vliegbasis Kleine-Brogel bij het Belgische Peer. De F16’s vliegen met enige regelmaat over Weert.

De Belgische Defensie stelt als standpunt dat de windmolens een maximale tiphoogte 185 meter mag zijn. Komende vrijdag vindt hierover een gesprek plaats met de betrokken partijen. “In het uiterste geval moet er een gewijzigde vergunning aangevraagd worden waarbij de tiphoogte omlaag gebracht wordt”, zo lichtte wethouder Van Eijk toe. Dat heeft weer als gevolg dat de opbrengsten van de windmolens minder zullen zijn en daarmee het windmolenpark niet rendabel is. De wethouder ziet echter mogelijkheden om hiervoor een oplossing te vinden.

Over het windmolenpark

Het windpark dat Weert Energie in samenwerking met Eneco ontwikkelt, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Weerter energieambitie. Het gaat om een windpark bestaande uit drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 9 tot 13,5 MW. De hoeveelheid duurzame elektriciteit die het windpark gaat leveren, wordt ingeschat op ongeveer 40% van de huidige elektriciteitsvraag van alle huishoudens in Weert.

De gemeente Weert wil in 2040 energieneutraal zijn. Met de realisatie van het windpark wordt dan ook een flinke stap in de goede richting gezet voor het verduurzamen van Weert.