Artist's impression via gemeente Weert

Donderdag vond in Weert een extra vergadering plaats van de commissie Ruimte & Economie. Op de agenda stond het bestemmingsplan voor het nog aan te leggen windmolenpark centraal.

De raadsleden stemden unaniem in met het nieuwe bestemmingsplan om drie windmolens te realiseren. Deze windturbines zijn gepland in het gebied tussen de A2, de Galgenbergweg en de spoorlijn Roermond-Weert.

Vliegverkeer

Enige punt van aandacht was de hoogte van de windmolens. Deze worden 200 meter hoog. Dit zou effect kunnen hebben op het militair vliegverkeer van vliegbasis Kleine-Brogel bij het Belgische Peer. De F16’s vliegen met enige regelmaat over Weert.

De Belgische Defensie stelt als standpunt dat de windmolens een maximale tiphoogte 185 meter mag zijn. Komende vrijdag vindt hierover een gesprek plaats met de betrokken partijen. “In het uiterste geval moet er een gewijzigde vergunning aangevraagd worden waarbij de tiphoogte omlaag gebracht wordt”, zo lichtte wethouder Van Eijk toe. Dat heeft weer als gevolg dat de opbrengsten van de windmolens minder zullen zijn en daarmee het windmolenpark niet rendabel is. De wethouder ziet echter mogelijkheden om hiervoor een oplossing te vinden.

Over het windmolenpark

Het windpark dat Weert Energie in samenwerking met Eneco ontwikkelt, levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Weerter energieambitie. Het gaat om een windpark bestaande uit drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 9 tot 13,5 MW. De hoeveelheid duurzame elektriciteit die het windpark gaat leveren, wordt ingeschat op ongeveer 40% van de huidige elektriciteitsvraag van alle huishoudens in Weert.

De gemeente Weert wil in 2040 energieneutraal zijn. Met de realisatie van het windpark wordt dan ook een flinke stap in de goede richting gezet voor het verduurzamen van Weert.

12 REACTIES

 1. In het Belgische Tongerlo (tussen Bree, Kinrooi en Neeroeteren) staan 3 van diezelfde 200 mtr hoge windmolens in een natuurgebied (goed zichtbaar links langs de weg Kinrooi – Bree). Je ziet ze van Molenbeersel (Stevenshof, Woutershof) al staan. Ze staan er al meerdere jaren (+/- 12 jaar) en nooit heeft iemand ooit geklaagd over het uitzicht. Ik kom er vaker fietsend langs (gisteren nog, maar toen stonden ze stil wegens windgebrek). Ze horen bij het huidige landschap en ik vind het gigantisch mooi om te zien als ze draaien.
  Laat ze maar komen, zet er hier in Rooi (op de Leêchteberg) ook maar een paar neer. Alleen maar voordeel van.

 2. In het Belgische Tongerlo (driehoek Bree, Kinrooi, Neeroeteren) staan al +/- 12 jaar, ook 3 van diezelfde 200 mtr hoge windmolens, in een natuurgebied, met hoge bomen. Tongerlo ligt toch iets korter bij Kleine Brögel dan Weert (Nederweert) en hier zijn nooit geen problemen geweest.

  Ik heb nog eens goed gezocht op internet en het blijkt dat de 3 windmolens op Neeroeteren grondgebied staan dus gemeente Maaseik. Ga als gemeente Weert eens praten met de gemeente Maaseik hoe zij het geregeld hebben met de Belgische defensie.

 3. dan zeker liever groningen laten instorten
  helaas hebben we energie nodig
  en uiteraard wil niemand zo’n ding in de achtertuin
  dus maar bij de buren plaatsen, maar o die willen ook niet
  dan maar geen energie meer gebruiken

 4. Niet in de aanvliegroute? Het is al jaren een probleem dat de aanvliegroute voor Kleine Brogel pal over oa Boshoven loopt.

 5. Ik heb niet over aanvliegroute gesproken.
  Ik heb alleen maar gesproken over 3 dezelfde windmolens van 200 mtr hoogte in Tongerlo/Neeroeteren die op kortere afstand liggen tot Kleine Brögel/Peer, dan de toekomstige windmolens die in Weert komen.

 6. Is al jaren zo. Zover ik weet gelden er nog steeds vroeger gemaakte afspraken over gebruik van naverbranders e.d. maar afgelopen week golden die volgens mij weer eens niet. Nachtvluchten met naverbranders.

 7. Nederland en België maken beiden deel uit van de NAVO. Kleine Brogel is ook van belang voor de Nederlandse landsverdediging. Er wordt onder andere samengewerkt tussen België en Nederland op het gebied van het in de gaten houden van het luchtruim via de radar die in België staat. We zijn twee kleine landjes die het niet alleen kunnen. Met de Russen die steeds gekker doen ben ik erg blij met de gedachte dat er op Kleine Brogel hier heel dichtbij altijd twee afgetankte straaljagers klaar staan om België en Nederland te verdedigen indien nodig.

  Het windpark is belangrijk. Zeer zeker. Ik heb er niet over mee gestemd in de gemeenteraad omdat ik er een persoonlijk belang in heb. Maar als er een mogelijk probleem is met de landsverdediging moet je daar serieus naar kijken. En daar gaat men gewoon uitkomen hoor. We leven gelukkig in een land waar van dit soort zaken op een goede manier gewogen worden.

 8. En met een molen van 15 meter hoger kunnen we in een keer de eu niet meer verdedigen?
  Groepen trekvogels kunnen ze ook in het trekseizoen ontwijken dus een stilstaande molen lijkt me geen probleem

Comments are closed.