Tijdens de raadsvergadering van 7 november had de fractie van de Partij van de Arbeid een motie ingediend met betrekking tot het onderwerp ‘eenzaamheid’. Deze motie werd niet aangenomen, maar het gemeentebestuur zei alsnog toe om nader te onderzoeken hoeveel mensen zich eenzaam voelen.

Via de Gezondheidsatlas (gezondheidsmonitor) van de GGD Limburg-Noord is er in 2016 inzichtelijk gemaakt bij hoeveel procent van de Weertenaren eenzaamheid voorkomt. Grofweg kwam het er op neer dat 55% van de Weertenaren zich niet eenzaam voelde, 35% voelde zich matig eenzaam, 7% ernstig eenzaam en 3% voelde zich zeer ernstig eenzaam. Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat eenzaamheid veel bij 65+ers voorkomt maar ook zeker bij jongere mensen.

Punt Welzijn

Het ‘bestrijden en voorkomen van eenzaamheid’ is een onderdeel van het welzijnswerk waarvoor Punt Welzijn wordt ingezet. In de u√≠tvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn is het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onderdeel van hun reguliere diensten.

Er worden daarnaast door de gemeente talloze initiatieven gesubsidieerd die bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Te denken valt hierbij aan de diverse eetpunten in Weert, het Zelfregiecentrum, de huiskamerprojecten (Keenterhart, Fatima, dr. Kuijpersstraat en Boshoven), de Stichting Dagopvang Ouderen en de afzonderlijke ouderverenigingen.

Leerlingen organiseren activiteiten

Ook is er in 2017 en 2018 subsidie verleend aan Het Kwadrant voor het organiseren van activiteiten voor ouderen door leerlingen van het praktijkonderwijs in het WoZoCo Hushoven. De activiteiten die de leerlingen organiseren zijn met name gericht op het bestrijden van eenzaamheid, voor zowel bewoners van het WoZoCo als daarbuiten.

Voorbereidingen

Er worden voorbereidingen getroffen om in 2019 te komen tot een Beleidsplan voor het gehele Sociaal Domein. De basis van dit beleidsplan zal gebaseerd zijn op het gedachtengoed van’Positieve gezondheid’. Er is in deze benadering aandacht voor alle aspecten in het leven die bijdragen aan het ervaren van een gezond leven. Zo is er ook aandacht voor sociaal maatschappelijke participatie (sociale communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, enzovoorts).

Tenslotte is door Punt Welzijn het project ‘Formule1zaam’ uitgevoerd. De uitkomsten van dit project zijn gedeeld in het netwerk met maatschappelijke partners, WeertKAN. Met Formule1zaam zijn 64 mensen bereikt die zich eenzaam voelden. De resultaten van het project bevat conclusies en waardevolle aanbevelingen die zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van verder beleid.

4 REACTIES

 1. Gemeenteraad en B&W, niet af gaan schuiven naar punt welzijn. Denk alleen maar eens naar het “verkwanselen” van De Roos, waardoor veel ouderen hun dagelijkse / wekelijkse sociale contact plotseling kwijt waren. En kom dan niet met het verhaal van “wij boden toch alternatieven aan” want er moesten veel aktiviteiten worden gestopt wegens plaatsgebrek. En zo zijn er meer voorbeelden van een gebrek aan inzicht als het om (niet bureaucratisch) sociaal beleid gaat.

 2. Uit onderzoek komt dat 45% zich wel eens in meer of mindere mate eenzaam voelt.
  I.p.v. erkenning van het probleem en zich afvragen hoe dat kan en of er mogelijk een oplossing is
  Komt er een geweldige opsomming wat er allemaal gedaan wordt.
  Blijkbaar helpen al deze inspanningen niet.
  Neem dat eens als uitgangspunt i.p.v. hosanna te roepen wat er gedaan wordt

 3. Het lijkt er een beetje op dat het criterium om bij de gemeente te mogen komen werken is of je goed bent in het inschakelen van een onderzoekbureau. Blijkbaar zijn er meer dan genoeg ambtenaren maar heeft niemand voldoende inzicht in de materie waarmee een gemeentebestuur moet dealen om zelf een werkende oplossing te bedenken. Maar goed, OZB weer verhogen en geld weer doorsluizen naar het volgende onderzoeksbureau. Misschien eens een bureau in gaan schakelen om te onderzoeken hoe je het beste een onderzoeksbureau kunt inschakelen.

Comments are closed.