Niet alles in één keer op de schop tijdens herinrichting Horne Quartier

Afgelopen week heeft de Weerter gemeenteraad de gebiedsvisie voor het Horne Quartier aangenomen. In deze visie staat wat de plannen in grote lijnen zijn met het voormalig Kazerneterrein en het gebied rondom De Lichtenberg. Het is de bedoeling dat deze gebieden in fasen aangepakt gaan worden.

Aangenomen

Vastgoedontwikkelaar Novaform werd door de gemeente in 2018 gevraagd om na te denken over de invulling van het 23 hectare uitgebreide terrein. Na gesprekken met onder andere omwonenden, belangengroepen, andere geïnteresseerden en natuurlijk opdrachtgever de gemeente Weert kwamen zij eerder dit jaar met een gebiedsvisie. Deze werd vorige week bijna unaniem door de Weerter gemeenteraad goedgekeurd. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Wethouder Wendy van Eijk over de gebiedsvisie die nu op tafel ligt: “Het is een raamwerk waarin we zaken als bijvoorbeeld het cultureel erfgoed en de groenvoorzieningen hebben vastgelegd. Beschreven staan welke thema’s in de toekomst een rol moeten gaan spelen in het te ontwikkelen gebied. Denk dan aan de thema’s zorg, cultuur, educatie en wonen”.

In fasen

Het is niet de bedoeling dat het hele Kazerneterrein en De Lichtenberg direct op de schop gaan, aldus de wethouder. “Dat doen we om ervoor te zorgen dat omwonenden er niet al teveel overlast van gaan krijgen”. Op korte termijn moeten fasen 0 en 1 vorm gaan krijgen.

Fase 0

De aanpak van Openluchttheater De Lichtenberg en het gebied eromheen is Fase 0. “Dat willen we als eerste ‘casco restauratie’ (restauratie van de ruwbouw, red.) laten plaatsvinden”, zo vertelt Paul van den Heuvel van vastgoedontwikkelaar Novaform. Begonnen met de restauratie kan nog niet omdat er momenteel nog een tweetal bezwaren lopen. Novaform gaat, naar eigen zeggen, in januari met deze twee partijen weer om de tafel zitten.

Fase 1

Onder Fase 1 valt een aantal kazernegebouwen op het Horne Quartier. Dat zijn Rijksmonumentale gebouwen, zo vertelt wethouder Van Eijk. “Daar heeft de Raad van gezegd dat die al eerste aangepakt moeten worden”. Het is volgens Van den Heuvel van Novaform de bedoeling dat er onder andere vrije huurappartementen en sociale huurappartementen in gaan komen. Ook wordt samen met Land van Horne momenteel gekeken of een tweetal gebouwen op het terrein geschikt gemaakt kunnen worden voor zorg, zo vult hij aan.

Daarnaast moet er een medisch centrum gaan verrijzen op het voormalig Kazerneterrein. Deze moet komen bij de oude ingang van de Kazerne, aan de Kazernelaan. “Daar ligt een drietal gebouwen dat we gaan invullen als medisch centrum’, zo licht Roger de Rouw, bestuurder van Stichting HQ Weert, toe. “Partijen waar we mee spreken zijn huisartsen en een apotheker. Maar daarnaast ook een ‘vrouwencentrum’ .. Dat initiatief gaat 1 juli van start en wordt uitgevoerd door de Stichting BLOOM. Dat is een samenwerkingsverband met onder andere een verloskundige, een diëtiste, een overgangsconsulente uit de regio Weert”.

Vervolg

Nadat Fase 0 en Fase 1 zijn afgerond wordt er gestart met de rest van de herinrichting van het oude Kazerneterrein. Het is de bedoeling dat er onder andere huur- en koophuizen worden gebouwd. Daarnaast is er in het gebied ook ruimte voor sport en vrije tijd, zorg, educatie en cultuur, zo is te lezen in de gebiedsvisie. Volgens wethouder Van Eijk gaat het nog zeker twee tot drie jaar duren voordat er nieuwbouwactiviteiten aan plaatsvinden op het voormalige kazerneterrein.

Benieuwd naar de gebiedsvisie? Download hem via: https://iwdg.nl/3vdvqrC (110 MB, PDF)

Bekijk de video: https://youtu.be/au08A-x-Zq4