Protest tegen vergunningaanvraag logistiek centrum op locatie Roto Smeets

De burgemeester en wethouders hebben bekendgemaakt dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw op de locatie Molenveldstraat 90 en Straevenweg 9 in Weert. In reactie hierop hebben buurtbewoners middels spandoeken hun onvrede geuit. Zij maken zich onder andere zorgen om het toenemende vrachtverkeer in de wijk en de verminderde lichtinval in hun woningen.

Roto Smeets

Op de locatie aan de Molenveldstraat en Straevenweg ligt momenteel nog het voormalige pand van Roto Smeets, dat in 2022 verkocht werd aan Next Level Development uit Eindhoven. Dit bedrijf zou op deze locatie een nieuw toekomstbestendig en duurzaam bedrijfsgebouw willen realiseren. Uit de aanvraag voor de omgevingsvergunning blijkt dat het gaat om een logistiek centrum met een oppervlakte van ruim 26.000 m2 en een hoogte van 12 meter.

Motie

Zowel burgers, wijkraden als de gemeenteraad uitten eind vorig jaar al zorgen over de ‘verdozing’ van Weert, waar ook de bouw van een logistiek centrum aan de Molenveldstraat aan zou bijdragen. Een motie waarin het college werd verzocht zich in te spannen om deze verdozing tegen te gaan werd dan ook unaniem aangenomen.

Molenbiotoop

Belangrijk element in deze motie betreffende de locatie aan de Molenveldstraat was de nabijheid van de Sint Odamolen. Omdat de locatie zich in de zogenaamde ‘molenbiotoop’ – de leefomgeving van de molen – bevindt, sprak de gemeenteraad de wens uit dat de bouwhoogtes die worden bepaald door deze molenbiotoop als maximum aangehouden worden.

Opvallend is dat de gemeente vorig jaar een ander verzoek van Next Level Development heeft ontvangen, namelijk het verzoek om de Sint Odamolen te transformeren naar twee appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft destijds besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de voorgestelde transformatie middels een omgevingsvergunning. Dit besluit is echter onderhevig aan verdere onderzoeken, waaronder het bouwhistorische onderzoek en het bouwkundig inspectierapport.

In behandeling

Of het college de komst van een logistiek centrum op de voormalige locatie van Roto Smeets kan voorkomen is dus nog onduidelijk, evenals aan welke restricties de bouw van een dergelijk bedrijfsgebouw gebonden zou zijn. De gemeente heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning inmiddels in behandeling genomen en neemt na beoordeling van de aanvraag een besluit.

Bekijk hier twee tekeningen behorende bij de vergunningaanvraag: