Wonen Limburg, WeertEnergie en de gemeente Weert hebben donderdag 16 mei de intentieverklaring ondertekend tot nauwere samenwerking om de energiebesparing ...

De burgercoöperatie WeertEnergie gaat de komende tijd in Weert wederom enkele wijken in om mensen te informeren en bewust te ...

De burgercoöperatie WeertEnergie houdt op dinsdag 19 december een informatieavond over hoe je kan deelnemen aan het Zonnepark Weert. De ...

(Foto’s) WeertEnergie en Eneco gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie in Weert. Hiervoor hebben beide ...

Vanaf 1 maart 2015 zal de Coöperatieve Vereniging WeertEnergie gebruik kunnen maken van het Natuur- en MilieuCentrum als vergaderlocatie en ...

Na een succesvolle aftrap op 21 maart en de oprichting van WeertEnergie op 10 juli jl., is WeertEnergie toe aan ...