Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Hier volgt het vonnis van de rechter:
Volgens het vonnis van de rechter (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:3386) geeft de tenaamstelling van een bankrekening wel aan wie gerechtigd is om ten opzichte van de bank over het saldo daarvan te beschikken. Maar bepaalt de tenaamstelling niet wie in de onderliggende verhoudingen tot het saldo gerechtigd is. Volgens de rechter ging het erom of de winnende loten voor meer dan de helft door eigen middelen van Mona waren voldaan.

Door het gezamenlijk gebruik van de bankrekening van Mona is vermenging opgetreden en moet een gemeenschap van goederen worden aangenomen, waarin ieders aandeel moet worden bepaald. Voor de vaststelling van ieders aandeel moet naar de bijstortingen over de gehele periode – vanaf de aanschaf van het eerste lot tot het winnen van de prijs – worden gekeken. Op die manier bekeken kon Mona niet aantonen, dat het grootste deel van de bijstortingen van haar afkomstig was. En daarom vond de rechter dat het geld in de boedel van het faillissement van Pieter thuishoorde.

Lees hier de rechtsvraag
https://www.weertdegekste.nl/2016/12/hoe-berecht-u-een-lot-uit-de-loterij/

1 REACTIE

Comments are closed.