Nederweert – In een rechtszaak die door de winkeleigenaar Supravast tegen de gemeente Nederweert was aangespannen vond op 28 september jl. de zitting plaats. Vandaag, donderdag 12 oktober, is het definitieve vonnis vastgesteld: de rechter wijst alle vorderingen van Supravast af.

Supravast had de gemeente Nederweert gedagvaard. Volgens Supravast blokkeerde de gemeente de plannen voor optimalisatie van de Lambertushof. Supravast verweet de gemeente ongelijke behandeling en beweerde daardoor schade te hebben geleden.

De kwestie speelt al geruime tijd. Al sinds 2008 geeft Supravast aan plannen te ontwikkelen om haar winkel aan de Lambertushof in Nederweert te moderniseren. Dat dit plan niet van de grond komt werd volgens Supravast veroorzaakt door de gemeente. Supravast stapte daarop naar de rechter. Die was in zijn vonnis zeer duidelijk: de gemeente kan geen onrechtmatigheden verweten worden. Ook de schade die door Supravast werd geclaimd achtte de rechter niet aannemelijk.

De gemeente is verheugd met de uitspraak. De rechter spreekt onomwonden uit dat de gemeente correct heeft gehandeld. Er is geen sprake van benadeling van Supravast. “Natuurlijk betreuren we de beschuldigingen van Supravast. Als gemeente gaan we er vanuit dat de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrum nu met een schone lei verder kunnen”, aldus burgemeester Evers. “We blijven ons als gemeente inspannen voor een toekomstgericht en levendig centrum voor consumenten en ondernemers”, aldus verantwoordelijk wethouder Coumans.