In de maand december vinden er twee wijzigingen plaats in de gemeenteraad van Weert. Bij het CDA en ...

De geplande grootschalige bosontwikkeling zorgde voor veel discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering op 23 september. Na toevoeging van punten ...

De gemeente Weert gaat voor een eerlijke, kansrijke en groene overgang naar een energieneutrale gemeente in 2040. De ...

Op donderdagavond 9 juli is de gemeenteraad van Weert akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van ...

Al maanden zit onze gemeente zonder een burgemeester die boven de partijen staat. Integendeel, in Weert worden persoonlijke ...

De agendacommissie van de gemeente Weert heeft besloten dat er op 3 juni aanstaande een extra gemeenteraadsvergadering plaatsvindt. ...

De agendacommissie van de gemeenteraad in Weert heeft vanwege de coronacrisis het vergaderschema tot eind april 2020 aangepast. ...

Het effect van het coronavirus op onze samenleving is ongekend. De wereld is veranderd, onze leefruimte is tijdelijk ...

Bureau Berenschot heeft afgelopen periode een onderzoek uitgevoerd naar de zaken die genoemd worden in de artikelen die ...

Wat zijn de globale plannen voor Weert in 2020 die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad? ...